تالار فرهنگی هنری جی تاک

تالار فرهنگی هنری جی تاک (http://gtalk.ir/index.php)
-   دانلود بازی (http://gtalk.ir/forum5239.html)
-   -   دانلود جدیدترین بازیهای کامپیوتر (http://gtalk.ir/thread14409.html)

Mafia 22nd June 2008 08:00 PM

دانلود جدیدترین بازیهای کامپیوتر
 
سلام.
این تاپیک رو مخصوص بازیهای جدید زدم. برای اینکه در تاپیک دانلود بازیها تک تاپیک مخصوص بازیهای جدید زده نشه و همچنین تک تاپیک ها بعد از مدت کوتاهی به صفحات بعد و بعدش هم پاک می شوند.
من خودم بازیهای جدید رو لینکهاش رو توی این تاپیک می ذارم و از دوستان هم می خواهم که بازیهایشان را در اینجا معرفی کنند.

Mafia 22nd June 2008 08:05 PM

The Incredible Hulk [2008]

Screens:

http://www.nyrpowered.net/img/upload..._screen001.jpg
http://www.nyrpowered.net/img/upload..._screen008.jpg
Release Name: The.Incredible.Hulk-RELOADED
Size: 1.82 GB, rld-hulk

Download:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
or
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
or
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
or
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - TIHRE_COSMiC.part01.rar
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - TIHRE_COSMiC.part07.rar
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - TIHRE_COSMiC.part14.rar
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - TIHRE_COSMiC.part19.rar
Pass: cosmicstudio
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
OR
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
OR
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]


Mafia 22nd June 2008 08:07 PM

Backyard Baseball 09-SKIDROW

http://www.vairox.com/images/pgi2xfdp1cwv500pgp2.jpg
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Mafia 22nd June 2008 08:09 PM

http://www.nyrpowered.net/img/upload...oster_temp.jpg
http://www.nyrpowered.net/img/upload...79battle05.jpg
کد:

http://rapidshare.com/files/122758592/Sango2Strategy.part01.rar
http://rapidshare.com/files/122760745/Sango2Strategy.part02.rar
http://rapidshare.com/files/122762889/Sango2Strategy.part03.rar
http://rapidshare.com/files/122765040/Sango2Strategy.part04.rar
http://rapidshare.com/files/122767044/Sango2Strategy.part05.rar
http://rapidshare.com/files/122769229/Sango2Strategy.part06.rar
http://rapidshare.com/files/122771460/Sango2Strategy.part07.rar
http://rapidshare.com/files/122773781/Sango2Strategy.part08.rar
http://rapidshare.com/files/122776240/Sango2Strategy.part09.rar
http://rapidshare.com/files/122778776/Sango2Strategy.part10.rar
http://rapidshare.com/files/122792513/Sango2Strategy.part11.rar
http://rapidshare.com/files/122781635/Sango2Strategy.part11.rar
http://rapidshare.com/files/122784273/Sango2Strategy.part12.rar
http://rapidshare.com/files/122795485/Sango2Strategy.part12.rar
http://rapidshare.com/files/122787205/Sango2Strategy.part13.rar
http://rapidshare.com/files/122798563/Sango2Strategy.part13.rar
http://rapidshare.com/files/122802267/Sango2Strategy.part14.rar
http://rapidshare.com/files/122807001/Sango2Strategy.part15.rar
http://rapidshare.com/files/122811322/Sango2Strategy.part16.rar
http://rapidshare.com/files/122815017/Sango2Strategy.part17.rar
http://rapidshare.com/files/122815196/Sango2Strategy.part18.rar
Pass: akefalos


Mafia 22nd June 2008 08:10 PM

http://www.nyrpowered.net/img/upload...98screen02.jpg
Fast mirror:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Mafia 22nd June 2008 08:11 PM

[CENTER]http://i26.tinypic.com/21mf38j.jpg
http://image.com.com/gamespot/images...2_embed006.jpg
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Mafia 22nd June 2008 08:13 PM

http://www.dumpt.com/img/files/hdrbkyx5n7j9c7x51jb9.jpg
part1


[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

part2


[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

part3


[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

ضمنا قابليت رزيوم هم داره روي get direct link كليك وفايل داده شده رو تو دانلود منجر كپي

Mafia 22nd June 2008 08:14 PM

Code of Honor 2 - Conspiracy Island [2008]- Germany
کد:

http://rapidshare.com/files/123405285/viyanayi-kusattik.part01.rar
http://rapidshare.com/files/123405287/viyanayi-kusattik.part02.rar
http://rapidshare.com/files/123405284/viyanayi-kusattik.part03.rar
http://rapidshare.com/files/123406411/viyanayi-kusattik.part04.rar
http://rapidshare.com/files/123406410/viyanayi-kusattik.part05.rar
http://rapidshare.com/files/123406409/viyanayi-kusattik.part06.rar
http://rapidshare.com/files/123407448/viyanayi-kusattik.part07.rar
http://rapidshare.com/files/123407591/viyanayi-kusattik.part08.rar
http://rapidshare.com/files/123407639/viyanayi-kusattik.part09.rar
http://rapidshare.com/files/123408565/viyanayi-kusattik.part10.rar
http://rapidshare.com/files/123408605/viyanayi-kusattik.part11.rar
http://rapidshare.com/files/123408708/viyanayi-kusattik.part12.rar
http://rapidshare.com/files/123409635/viyanayi-kusattik.part13.rar
http://rapidshare.com/files/123409664/viyanayi-kusattik.part14.rar
http://rapidshare.com/files/123409827/viyanayi-kusattik.part15.rar
http://rapidshare.com/files/123410745/viyanayi-kusattik.part16.rar
http://rapidshare.com/files/123410805/viyanayi-kusattik.part17.rar
http://rapidshare.com/files/123411195/viyanayi-kusattik.part18.rar
http://rapidshare.com/files/123411741/viyanayi-kusattik.part19.rar
http://rapidshare.com/files/123412193/viyanayi-kusattik.part20.rar
http://rapidshare.com/files/123412239/viyanayi-kusattik.part21.rar
http://rapidshare.com/files/123412764/viyanayi-kusattik.part22.rar
http://rapidshare.com/files/123413315/viyanayi-kusattik.part23.rar
http://rapidshare.com/files/123413345/viyanayi-kusattik.part24.rar
http://rapidshare.com/files/123413715/viyanayi-kusattik.part25.rar
http://rapidshare.com/files/123414369/viyanayi-kusattik.part26.rar
http://rapidshare.com/files/123414435/viyanayi-kusattik.part27.rar


اميدص 28th June 2008 05:01 PM

خيلي خوب بود:wubsmiley::cigar::gol::ok::tajob:

Mafia 31st July 2008 10:23 AM

International Cricket Captain [2008]

http://i35.tinypic.com/apbhug.jpg

دانلود
کد:

http://www.filefactory.com/file/e1ffde/n/ICC-2008-Benjamin_part1_rar
http://www.filefactory.com/file/d73d08/n/ICC-2008-Benjamin_part2_rarاکنون ساعت 04:41 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.Powered by vBulletin Version 3.8.6 & Our Members
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

© Copyright 2005-2015 Gtalk Group , Style By Honey Shahabi