تالار فرهنگی هنری جی تاک
 
 
تالار فرهنگی هنری جی تاک > تاریخ ، فرهنگ و هنر > تاریخ » اسامی کلّ پادشاهان ایران همراه با سلسله
پاسخ
قدیمی 11th October 2010   #1

pmohammadsadeg مرد

مدیر بازنشسته

 pmohammadsadeg آواتار ها

تاریخ عضویت: Sep 2010
نـــام واقعــی: محمد صادق
محل سکونت: تو نقاشی
نوشته ها: 4,182
تشکر ها: 11,014
از این کاربر 11,105 بار در 5,135 ارسال تشکر شده است.
مایه تیله: 1,000

 

اسامی کلّ پادشاهان ایران همراه با سلسله

پادشاهی‌های پیش از هخامنشیان حدود۳۰۰۰ تا ۵۱۹ پیش از میلاد
ایلامیان حدود ۳۰۰۰ تا ۵۱۹ پ.م
نخستین شاهان ایلامی ح۲۷۰۰ تا ح۲۶۰۰ پ.م
1. شاه ناشناس یکم ایلام (ح۲۷۰۰پ.م) همزمان با سلسله نخست اوروک و سلسله نخست کیش
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (ح۲۶۸۰ پ.م) همزمان با گیلگمش شاه اوروک
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (یا خومباستیر) (تاریخ نامشخص)
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) میانرودان را گشود و غارت کرد
سلسله [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] ح۲۶۰۰ تا ۲۰۷۸پ.م
1. شاه ناشناس یکم اوان (ح۲۵۸۰پ.م) همزمان با آخرین شاه نخستین سلسله اوروک
2. (...)لو (تاریخ نامشخص)
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۳۶ سال در حدود ۲۵۵۰پ.م) همزمان با لوگل آنی موندو شاه آداب و اورننشه شاه لگش
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (ح۲۵۰۰پ.م)
5. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
6. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
7. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
8. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
9. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
10. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (پیش از ح۲۳۵۰پ.م)
11. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
12. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
13. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تا ۲۳۲۵پ.م) پسر هیشپ رَتپ یکم
14. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۲۳۲۵ تا بعد از ۲۳۱۱پ.م) پسر لوه ایشن
15. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (ح سده ۲۴پ.م)
16. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (همزمان با نَرَم سین شاه اَکَد)
17. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
18. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (همزمان با اورنَمو شاه اور) پسر شینپی هیش هوک
19. شاه ناشناس دوم اوان (تا۲۰۷۸پ.م که شوش بر دست سپاهیان اور گشوده شد)
شاهان [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] ح۲۵۳۰ تا ح۲۰۳۰پ.م
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۷ سال در حدود ۲۵۳۰پ.م)
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (پیش از ۲۰۴۱ تا پس از ۲۰۳۷پ.م)
5. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (پس از ۲۰۳۷پ.م)
شاهان [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] ح۲۴۰۰ تا ح۲۳۰۰پ.م
1. (...)هی (پیش از ۲۳۷۱پ.م)
2. (...)رو (ح۲۳۱۶پ.م)
3. شاه ناشناس شریهوم (تا ۲۳۰۵پ.م) همچنین او شاه انشان بوده است.
شاهان [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] ح۲۳۵۰ تا ح۱۹۷۰پ.م
1. شاه ناشناس یکم انشان (تا ۲۳۰۵پ.م) همچنین شاه شریهوم بود.از اکدیان شکست خورد و اسیر شد.
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (پیش از ۲۰۶۸ تا ۲۰۶۴پ.م) با دختر شولگی شاه اور ازدواج کرد.
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (از ۲۰۶۴پ.م) چند نبرد با اور داشت.
4. شاه ناشناس دوم انشان (ح۲۰۴۱ تا ۲۰۳۷پ.م) با دختر شوسین شاه اور ازدواج کرد.
5. شاه ناشناس سوم انشان (تا ۲۰۱۷پ.م) با دختر ایبی سین شاه اور ازدواج کرد.
6. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (ح۲۰۰۶پ.م) گشاینده اور همراه با هوتران تمتی شاه سیماشکی. او تندیس نانار را از اور به انشان برد.
7. شاه ناشناس چهارم انشان (همزمان با شوایلیشو شاه ایسین) تندیس نانار را به ایسین بازگرداند.
8. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (همزمان با ایدین دَگَن شاه ایسین) سوکل ماه و شاه انشان و شوش. با دختر ایدین دَگَن شاه ایسین در ۱۹۷۳پ.م ازدواج کرد.
شاهان [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] ح۲۳۵۰ تا ح۶۴۶پ.م
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
5. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
6. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
7. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
8. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
9. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
10. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
11. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
12. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
13. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
14. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
15. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
16. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
17. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
سلسله [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]، سیماش ح۲۱۰۰ تا۱۹۲۸پ.م
1. شاه ناشناس سیماشکی (همزمان با کوتیک این شوشینک شاه اوان)
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
5. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
6. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (ح۲۰۳۳پ.م)
7. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (پیش از ۲۰۲۸ تا ۲۰۲۲پ.م)
8. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
9. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) پسر تَن روهورَتیر یکم
10. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (ح۲۰۰۶پ.م) گشاینده اور
11. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
12. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (همزمان با شو ایلیشو شاه ایسین و بیلَه لَمَه شاه اشنونا) پسر په پی
13. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (همزمان با ایدین دَگَن شاه ایسین) پسر ایندَتو این شوشینک یکم
14. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (بیش از سه سال. تاریخ نامشخص) پسر تَن روهورَتیر دوم
15. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
16. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تا ۱۹۲۸؟پ.م)
سلسله [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] ح۱۹۷۰ تا ح۱۵۰۰پ.م
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (همزمان با ایدین دَگَن شاه ایسین) (سوکل ماه و شاه انشان و شوش) با دختر ایدین دَگَن شاه ایسین در ۱۹۷۳پ.م ازدواج کرد.
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر اِپَرتی دوم
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تا ۱۹۲۸؟پ.م) (سوکل ماه) پسر (خواهرزاده) شیلهَهَه
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
5. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۱۹۲۸؟ تا پس از ۱۸۹۴پ.م) (شبان مردم شوش) پسر شیلهَهَه
6. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (پس از ۱۸۹۰پ.م) (شبان مردم شوش)
7. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه، سوکل ایلام، سوکل سیماشکی، سوکل شوش) پسر لَن کوکو و برادرزاده پَلَر ایشن
8. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) پسر کوک ***وَش
9. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) پسر کوک ***وَش
10. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
11. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (همزمان با شَمشی اَدَد یکم شاه آشور) (سوکل ماه) پسر کوک نَشور یکم
12. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
13. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (ح۱۷۶۵پ.م) (سوکل ماه) پسر شیروکدوه
14. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) پسر شیروکدوه
15. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر کودوزولوش یکم
16. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
17. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) برادر اَتَه مِرَه هَلکی
18. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) پسر کودوزولوش یکم
19. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر کوتیر نَهونته دوم
20. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر تمتی اَگون
21. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (ح۱۶۴۶پ.م) (سوکل ماه، سوکل سیماشکی و شوش) پسر کوتیر شیلهَهَه
22. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) پسر کوتیر شیلهَهَه
23. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) پسر کوتیر شیلهَهَه
24. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) پسر کوک نشور دوم
25. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر شیموت ورتش دوم
26. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه)
27. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه ایلام و سیماشکی) پسر تن اولی
28. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) پسر تن اولی
29. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (ح۱۵۰۰پ.م) پسر تن اولی
سلسله [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] ح۱۵۰۰ تا ح۱۴۰۰پ.م
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (سده ۱۵پ.م) شاه انشان و شوش
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) شاه انشان و شوش
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (سده ۱۵ پ.م) شاه انشان و شوش
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) شاه انشان و شوش
5. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (همزمان با کدشمن انلیل شاه بابل) شاه انشان و شوش
سلسله [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] ح۱۴۰۰ تا ح۱۲۱۰پ.م
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) پسر اَتَه هَلکی
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (همزمان با کوریگلزو یکم شاه بابل) پسر ایگه هَلکی
5. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) پسر پَهیر ایشن یکم
6. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) پسر ایگه هَلکی
7. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (همزمان با بورنَه بوریَش دوم شاه بابل) پسر اَتَر کیتَه دوم
8. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (یا اونتَش هومبان) (تاریخ نامشخص) پسر هومبان نومنه یکم
9. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) پسر اونتش نپیرییشه
10. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (یا هومبان اونتش) پسر کیدین هوتران دوم
11. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
12. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (یا اونپتر هومبان) (تاریخ نامشخص) پسر پهیر ایشن دوم
13. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (همزمان با انلیل ندین شومی و ادد شومه ایدینه شاهان بابل) پسر پهیر ایشن دوم
سلسله [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] ح۱۲۱۰ تا ح۹۷۰پ.م
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (از ح۱۲۱۰پ.م)
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (ح۱۱۵۸پ.م)
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (ح۱۱۵۵پ.م)
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
5. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (ح۱۱۱۰پ.م)
6. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (پس از ۱۱۱۰پ.م)
7. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اوایل سده ۱۱پ.م)
8. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اوایل سده ۱۱پ.م)
9. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
10. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
11. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
12. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (پیش از ۹۸۳ تا پس از ۹۷۸پ.م)
سلسله [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] ([فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]) ح۸۳۰ تا ۵۱۹پ.م
1. شاه ناشناس دوم ایلام (ح۸۲۱پ.م همزمان با شَمشی اَدَد پنجم شاه آشور)
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (بیش از ۱۵ سال. تاریخ نامشخص)
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تا ۷۴۲پ.م)
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۷۴۲ تا ۷۱۷پ.م) پسر هومبان تهره یکم
5. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۷۱۷ تا ۶۹۹پ.م) پسر (خواهرزاده) هومبان نیکش یکم
6. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۹۹ تا اکتبر ۶۹۳پ.م) برادر شوتور نهونته یکم
7. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اکتبر ۶۹۳ تا ژوئیه ۶۹۲پ.م) پسر هلوشو این شوشینک دوم
8. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (ژوئیه ۶۹۲ تا فوریه ۶۸۸پ.م) پسر هلوشو این شوشینک دوم
9. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (؟) (از فوریه ۶۸۸) پسر هومبان نیمنه سوم
10. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تا اکتبر ۶۸۱پ.م)
11. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اکتبر ۶۸۱ تا سپتامبر ۶۷۵پ.م) پسر هومبان هلتش یکم
12. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (سپتامبر ۶۷۵ تا ۶۶۳پ.م) برادر هومبان هلتش دوم
13. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۶۳ تا سپتامبر ۶۵۳پ.م) برادر اورتک این شوشینک
14. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (سپتامبر ۶۵۳ تا ۶۵۱پ.م) پسر اورتک این شوشینک
15. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۵۲ تا ۶۴۹ و ۶۴۷پ.م) پسر هومبان نیکش پسر هومبان هلتش یکم
16. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۴۹ تا پس از ژوئیه ۶۴۸پ.م)
17. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (پس از ژوئیه ۶۴۸ تا ۶۴۵/۴پ.م)
18. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۴۷پ.م) پسر اَتَه مِرَه هَلکی
19. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۴۷پ.م)
20. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۴۷ تا پس از پائیز ۶۴۶پ.م)
21. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۴۷پ.م)
22. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (پس از پائیز ۶۴۶ تا ۶۴۵/۴پ.م)
23. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (پس از پائیز ۶۴۶پ.م) پسر ایندتو این شوشینک سوم
24. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) پسر شوتور نهونته سوم
25. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
26. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) پسر هومبان تهره دوم
27. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
28. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) پسر اومانونو
29. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (پیش از ۵۵۰پ.م) پسر شیلهک این شوشینک دوم
30. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (ح۵۴۹/۸پ.م)
31. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اکتبر تا ۱۰ دسامبر ۵۲۲پ.م) پسر اوپَدرَمَه
32. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] یا اومانونو دوم ([فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]) (دسامبر ۵۲۲ تا فوریه ۵۲۱پ.م)
33. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تا ۵۲۰/۱۹پ.م)
شاهان [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] حدود سده هفتم پ.م
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص)
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (همزمان با شوتورنهونته سوم شاه ایلام) پسر تاخی هی
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تاریخ نامشخص) پسر هنی
شاهان [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] حدود سده هفتم تا ۵۱۹پ.م
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اواخر سده هفتم پ.م)
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اوایل سده ششم پ.م) پسر شاتی هوپیتی
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اواسط سده ششم پ.م)
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (تا ۵۲۰/۱۹پ.م) پسر هوتران تمتی
شاهان [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] حدود سده هفتم و ششم پ.م
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اواخر سده ۷پ.م)
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اوایل سده ۶پ.م)
شاهان [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] حدود سده ۶پ.م
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] پسر دابالا
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] پسر دابالا
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] پسر آنی شیلهه
5. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
6. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] پسر زیتیاش
شاهان [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] حدود سده ۶پ.م
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
5. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
شاهنشاهی‌های پیش از اسلام
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (از ۵۵۰ تا ۳۳۰ پیش از میلاد)
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (پیرامون ۵۵۹ - ۵۲۹ پیش از میلاد)
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] ( ۵۳۰ - ۵۲۲ پیش از میلاد)
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۵۲۲ پیش از میلاد، به مدت تقریبی هشت ماه)
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۵۲۲- ۴۸۶ پیش از میلاد)
5. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۴۸۵ - ۴۶۵ پیش از میلاد)
6. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۴۶۵ - ۴۲۴ پیش از میلاد)
7. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۴۲۴ پیش از میلاد)
8. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۴۲۴ - ۴۲۳ پیش از میلاد)
9. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۴۲۳ - ۴۰۴ پیش از میلاد)
10. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۴۰۴ - ۳۵۸ پیش از میلاد)
11. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۳۵۸ - ۳۳۸ پیش از میلاد)
12. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۳۳۸ - ۳۳۶ پیش از میلاد)
13. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۳۳۶ - ۳۳۰ پیش از میلاد)
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (از ۲۴۹ تا ۳۲۴ پیش از میلاد)
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (از ۳۱۲ تا ۲۸۰ پیش از میلاد)
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (از ۲۸۰ تا ۲۶۱ پیش از میلاد)
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۲۶۱ تا ۲۴۶ پیش از میلاد)
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]

توضیح: ح علامت اختصاری حدود است.
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک یکم) (ح۲۵۰- ح۲۴۷ پ.م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک دوم) (ح۲۴۷- ح۲۱۱ پ.م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک سوم) (ح۲۱۱- ح۱۹۱ پ.م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک چهارم) (ح۱۹۱- ح۱۷۶ پ.م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک پنجم) (ح۱۷۶- ح۱۷۱ پ.م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک ششم) (ح۱۷۱- ح۱۳۸ یا۱۳۷ پ.م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک هفتم) (ح۱۳۸ یا ۱۳۷- ح۱۲۸ پ.م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک هشتم) (ح۱۲۸- ح۱۲۳ پ.م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک نهم) (ح۱۲۳- ۸۷ پ.م)
  • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۹۱ - ۷۸؟)
  • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۷۸ - ؟)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک دهم) (۷۶ یا ۷۵- ۷۰ یا ۶۹ پ.م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک یازدهم) (۷۰ یا ۶۹- ۵۸ یا ۵۷ پ.م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک دوازدهم) (۵۸ یا ۵۷- ۵۶ پ.م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک سیزدهم) (ح۵۶- ۳۷ یا ۳۶ پ.م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک چهاردهم) (ح۳۷- ۲ پ.م)
  • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۳۲ - ح۳۰ پ.م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] یا (فرهادک) (اشک پانزدهم) (۲ پ.م- ۴ م)
  • ملکه [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۲ پ.م- ۴ م) همراه با پسرش فرهاد پنجم
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک شانزدهم) (۴- ۶ یا ۷ م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک هفدهم) (۷ یا ۸- ۱۲ م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک هیجدهم) (۱۲- ۳۹ یا ۴۰ م)
  • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (ح۳۶ م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک نوزدهم) (۳۹ یا ۴۰- ۴۵ م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک بیستم) (۴۱- ۴۵ م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک بیست و یکم) (۵۱ م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک بیست و دوم) (۵۱- ۷۷ یا ۷۸ م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک بیست و سوم) (۷۸- ۱۰۸ یا ۱۱۰ م)
  • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۱۰۸- ۱۱۰ م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک بیست و چهارم) (ح۱۱۰- ۱۲۸ یا ۱۲۹ م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک بیست و پنجم) (۱۲۸ یا ۱۲۹- ۱۴۷ م)
  • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۱۲۸؟ یا ۱۲۹؟- ۱۴۷؟ م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک بیست و ششم) (۱۴۷- ۱۹۱ م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک بیست و هفتم) (۱۹۱- ۲۰۸ م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک بیست و هشتم) (۲۰۸- ح۲۱۶ م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک بیست و نهم) (ح۲۱۶- ۲۲۶ م)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]

نام
تصویر
دورهٔ فرمانروایی
نیا
رویدادها
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشکیکم)

۲۵۰تا ۲۴۷ پ.م.
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
بنیادگذاری دودمان[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک دوم)

۲۴۷تا ۲۱۱ پ.م.
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]، برادر ارشک
ضمیمه کردن[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]٬اتحاد با[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] پادشاه[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]٬شکست[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] پادشاه[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک سوم)

۲۱۱تا ۱۹۱ پ.م.
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
لشکرکشی به[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]٬نبرد با[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] و عقب‌نشینی٬ غارت[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] توسط سپاه آنتیوخوس
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک چهارم)

۱۹۱تا ۱۷۶ پ.م.
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
صلح
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک پنجم)

۱۷۶تا ۱۷۱ پ.م.
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
تسخیر تپورستان٬ بنای شهر شهر خارکْسْ
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک ششم)

۱۷۱تا ۱۳۷-۱۳۸ پ.م.
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]٬برادر[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
گسترش و اقتدار دودمان[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]٬جنگ با[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] و اسارت دیمتریوس
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک هفتم)

۱۳۷-۱۳۸تا ۱۲۸ پ.م.
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
جنگ با[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] و شکست از وی٬ حمله دوباره آتیوخوس سیدت و شکست و کشته شدن آتیوخوس٬انحطاط دولت سلوکی
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک هشتم)

۱۲۸تا ۱۲۳ پ.م.
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]٬عموی[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
جنگ با قوم[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] و زخمبرداشتن و مرگ اردوان
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]یا مهرداد کبیر(اشک نهم)

۱۲۳تا ۸۷ پ.م.

اقتدار دودمان[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]٬نظم و سازمان دهیبه امور ایران
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]

۹۵تا ۹۰ پ.م.

قیام گودرز و پادشاهی کوتاه مدت وی
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]

۹۰تا ۸۰ پ.م.
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
براندازی گودرز یکم
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اشک دهم)

۷۶یا ۷۵ تا ۷۰ پ.م.
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]٬برادر فرهاد دوم
تسخیر[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] و غارت جلگه[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]

[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]

(تاریخ بر پایه سالنمای میلادی)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (اردشیر بابکان) (پیرامون ۲۲۴-۲۴۳)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (پیرامون ۳/۲۴۲-۲۷۲)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۲۷۲-۲۷۳)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۲۷۳-۲۷۶)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۲۷۶-۲۹۳)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۲۹۳)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۲۹۳-۳۰۲)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۳۰۲-۳۱۰)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۳۱۰)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (ذوالاکتاف) (۳۱۰-۳۷۹)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۳۷۹-۳۸۳)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۳۸۳-۳۸۸)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۳۸۸-۳۹۹)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۳۹۹-۴۲۱)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (بهرام گور) (۴۲۱-۴۳۹)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۴۳۹-۴۵۷)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۴۵۹-۴۵۷)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۴۵۸-۴۸۴)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۴۸۴-۴۸۸)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۴۸۸-۴۹۷)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۴۹۷-۴۹۹)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۴۹۹-۵۳۱) (پادشاهی دوباره)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (خسرو انوشیروان) (۵۳۱-۵۷۹)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (ترک‌زاد) (۵۷۹-۵۹۰)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۵۹۰-۵۹۱)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (خسرو پرویز) (۵۹۱-۶۲۸)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (شیرویه) (۶۲۸)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۲۸-۶۳۰)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۳۰)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۳۰)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۳۰)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۳۰-۶۳۱)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۳۱)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۳۱)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۳۱)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۳۱)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۳۱)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۳۱)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۳۲-۶۵۱)
تازش و پیروزی [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۶۵۱)

پس از اسلام

[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]

شاخه کیوسیه
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
شاخه اسپهبدیه
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
شاخه کینخواریه
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (طاهر ذوالیمینین)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • القائم
 • داعی الحق
 • حسن پسر مهدی
 • داعی صغیر
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]، نامدار به امیر ماضی (۲۹۵ – ۲۷۹ ه‍.ق.)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ], نامی به امیر شهید (۳۰۱ – ۲۵۹ ه‍.ق.)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]، نامی به امیر سعید (۳۳۱ – ۳۰۱ ه‍.ق.)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]، نامی به امیر حمید (۳۴۳ – ۳۳۱ ه‍.ق.)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]، نامی به امیر رشید (۳۵۰ – ۳۴۳ ه‍.ق.)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]، نامی به امیر سدید (۳۶۵ – ۳۵۰ ه‍.ق.)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]، نامی به امیر رضی (۳۸۷ – ۳۶۵ ه‍.ق.)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۳۸۹ – ۳۸۷ ه‍.ق.)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۳۸۹ – ۳۸۹ ه‍.ق.)
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (محمود بن سبکتکین)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (مسعود بن محمود)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]

[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] ([فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ])
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] ([فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ])
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] ([فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ])
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] ([فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ])
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] ([فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]-[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ])
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] یا [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۵۹-۷۱۸ / ۵۸-۱۳۱۸)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۷۶-۷۵۹ / ۷۴-۱۳۵۸)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۹۵-۷۸۶ / ۹۳-۱۳۸۴)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۹۵-۷۶۴ / ۹۳-۱۳۶۳)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ](۸۹-۷۸۶ / ۸۷-۱۳۸۴)
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] (۹۵-۷۹۰ / ۹۳-۱۳۸۸)
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]

[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • سید امیر کیای مَلاطی ، بنیانگذار حکومت خاندان کیاییان در گیلان. حکومت از (۷۶۳ـ۷۷۶) ق.
 • سید رضی کیا حکومت از (۷۲۹ـ۷۹۹) ق.
 • کارکیا سید محمد اول حکومت از (۸۲۹ ـ۸۳۷) ق.
 • کارکیا ناصر کیا حکومت از (۸۳۷ ـ۸۵۱) ق.
 • کارکیا سلطان محمد دوم حکومت از (: ۸۵۱ـ۸۸۳) ق.
 • کارکیا میرزاعلی
...
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
5. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
6. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
7. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
8. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
9. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
10. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
5. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ] فرزند جهانشاه
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
5. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
6. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
5. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
6. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
7. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
8. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
9. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
10. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
11. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
1. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
2. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
3. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
4. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
5. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
6. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
7. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
8. [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]

[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
[فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]
 • [فقط كسانی ميتوانند لينكها را مشاهده كنند كه عضو سايت باشند. ]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

در خرابات فنا جام بقا می نوشم
می عشقست به فرمان خدا می نوشم
جام می در کف و در کوی مغان می گردم
شادی ساقی باقی به صفا می نوشم
بر من عاشق سرمست حلال است مدام
دُرد دردی که به ازصاف دوا می نوشم
...
pmohammadsadeg آفلاين است  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
پاسخ با نقل قول
3 کاربر مقابل از pmohammadsadeg عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده اند .
 
پاسخ

برچسب ها
همراه, کلّ, پادشاهان, ایران, اسامی, با, سلسله


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع جستجو در موضوع
جستجو در موضوع:

جستجوی پیشرفته

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code is فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال

سیستم بانکی Policy
Posting New Thread: 20 مایه تیله
Posting New Reply: 5 مایه تیله

کیمیا هاست تیبل میت
تبلیغات در جی تاک

 

ثبت هاستینگ و دامنه - هاست ایرانی ، میزبانی ملی - راهنمای سفر و گردشگری ترمینال - -پنل ارسال sms - طالع بینی روزانه - مجله پزشکی- -دانلود رایگان کتاب دانشگاهی- هاست ایران - هاست لینوکس - هاست و دامین - هاستینگ ویندوز - میزبانی سایت پربازدید - لیست هتل های ایران - معرفی هتل های خارجی - تور کیش - تور آنتالیا - تور استانبول - تور تایلند - تور ترکمن صحرا - تور دبی - لیست هتل های آنتالیا - لیست هتل های دبی - تور قشم - تور شیراز - تور اصفهان - تور مشهد - تور چین - تور هند - تور آلانیا - تور بالی - تور مالزی - تور ترکیه - تور کوش آداسی - هتل های استان گلستان - لیست هتل های تهران - لیست هتل های ترکیه - لیست هتلهای استانبول - لیست هتل های تایلند - لیست هتل های اصفهان - لیست هتل های مشهد - مکانهای دیدنی استان گلستان - دیدنی های کیش - دیدنی های قشم - فاصله بین شهرها - دانستنی های سفر - هاست مخصوص جوملا - قیمت بلیط هواپیما - هاست مخصوص وردپرس
خريد کريو